Spotkanie Opłatkowo-Noworoczne
 

17 stycznia 2015 r. odbyło się kolejne Spotkanie Opłatkowo-Noworoczne dla Seniorów i Osób Samotnych.

Mieszkańcy Bieniowa oraz zaproszeni Goście spotkali się w świetlicy wiejskiej, gdzie w imieniu organizatorów przywitał wszystkich sołtys Antoni Chabraszewski i ks. proboszcz Andrzej Woch. Korzystając z okazji Wójt Gminy Leszek Mrożek podziękował za zaproszenie i złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia.

Podczas spotkania zgromadzeni obejrzeli „Jasełka” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół. Najpierw pod kierunkiem pań: Alicji Kohlman i Michaliny Czekały, wystąpili uczniowie kl. III, a następnie grupa teatralna "Siódemka", pod kierunkiem p. Urszuli Polit.

Po przełamaniu się opłatkiem i po wzajemnych życzeniach, wszyscy zasiedli do wspólnej wieczerzy.
W czasie biesiadowania śpiewały "Bieniowianki" i „Szyszynianki".

Organizatorzy spotkania to Sołtys i Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, ks. Proboszcz, Ochotnicza Straż Pożarna, Gminna Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie "Razem", oraz Radny.

mk

 

foto: mk


Strona główna