Kolejowy rozkład jazdy 
2016/2017


 Stacja Bieniów.

Rozkład ważny od 15.10.2017 do 09.12.2017 r.

Godzina przyjazdu Kierunek Godzina odjazdu
16:544)   18:515) Jelenia Góra 8:24
11:002)  11:023)  16:544)    18:51  Węgliniec 8:24  14:311) 16:20
11:002)  11:023)   16:544)   18:51 Zgorzelec 8:24    16:21
8:24   14:301)  16:20   19:371)    22:356)  Zielona Góra 5:35    8:571)  11:012)  11:023)  16:544)  18:525)
5:35    8:561) Żagań   19:381)   22:366)
5:35    8:561)   10:57   16:544)  18:515) Żary 8:24   14:311)  16:20  19:381)   22:366)

Legenda:
1) - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 1.11.2017
2) - kursuje codziennie oprócz 24.10.2017
3) - kursuje 24.10.2017
4) - kursuje od poniedziałku do soboty
5) - kursuje w niedziele
6) - kursuje w soboty i niedziele oraz 1.11.2017
 

PR - Przewozy Regionalne - POLREGIO
 

 

Rozkład ważny od 03.09.2017 do 14.10.2017 r.

Godzina przyjazdu Kierunek Godzina odjazdu
16:553)b)   18:544) Jelenia Góra 8:24a)
10:57    16:553)b)    18:544)  Węgliniec 8:24a)  14:311) 16:21
10:57    16:553)b)   18:544) Zgorzelec 8:242)a)    16:21
8:24   14:301)  16:20   19:341)    22:355)  Zielona Góra 5:35    8:571)  10:58   16:553)b)   18:554)
5:35    8:561) Żagań   19:341)   22:355)
5:35    8:561)   10:57   16:553)b)    18:544) Żary 8:24a)   14:311)   16:21   19:341)   22:355)

Legenda:
1) - kursuje od poniedziałku do piątku
2) - kursuje 3-10.09, 16.09-14.10
3) - kursuje codziennie
4) - kursuje w niedziele
5) - kursuje soboty i niedziele
a) W okresie 11 - 15.IX na odcinku Zgorzelec - Lubań Śl. oraz Węgliniec - Zgorzelec Miasto wprowadzono autobusową komunikację zastępczą.

b) W okresie 11 - 15.IX na odcinku Lubań Śl. - Zgorzelec oraz Zgorzelec Miasto - Węgliniec wprowadzono autobusową komunikację zastępczą.

PR - Przewozy Regionalne - REGIO
 

 

Rozkład ważny od 11.06.2017 do 02.09.2017 r.

Godzina przyjazdu Kierunek Godzina odjazdu
 18:5115)  17:0013) Jelenia Góra

8:241)a) 8:242)b) 8:243) 8:244)c)

10:5611)   17:0013) 18:5015)  Węgliniec

8:244)c) 8:243) 8:242)b) 8:241)a) 14:315) 16:296)d) 16:297)

10:5611)  17:0013) 18:5015) Zgorzelec

8:244)c) 8:243) 8:242)b) 8:241)a) 16:296)d) 16:297)

8:20BUS 8:244)c) 8:243) 8:242)b)
8:24
1)a) 14:26BUS 14:30
5) 16:24BUS 16:286)d) 17:0013) 19:3217)  20:17BUS  22:3519)  22.53BUS
 Zielona Góra

5:22BUS4)e) 5:358) 8:579) 9:01BUS10) 10:5711) 11:01BUS12) 17:0113) 17:05BUS14) 18:5115) 18:55BUS16)

5:17BUS4)e) 5:358) 8:569) Żagań

19:3217) 20:2218) 22:3519) 22:5820)

5:17BUS4)e) 5:358)  8:244)c) 8:243) 8:242)b) 8:241)a) 8:569) 14:315)
16:296)d) 16:297)
Żary

8:244)c) 8:243) 8:242)b) 8:241)a) 14:315) 16:296)d) 16:297) 19:3217) 20:2218) 22:3519) 22:5820)

Legenda:

1) kursuje 21-24 VIII;
2) kursuje 7-11 VIII;
3) kursuje 11 VI-6 VIII; 12-20 VIII; 31VIII-2 IX;
4) kursuje 25-30 VIII;
5) kursuje od poniedziałku do piątku oprócz
15-16 VI, 14-15VIII;
6) kursuje 24-29 VIII;
7) kursuje 11 VI-23 VIII; 30 VIII-2 IX;
8) kursuje 11 VI-24 VIII; 31 VIII-2 IX;
9) kursuje 12 VI-23 VIII od poniedziałku do piątku oprócz
15-16 VI, 14-15 VIII; 31 VIII-1 IX;
10) kursuje 24-25 VIII; 28-30 VIII;
11) kursuje 11 VI-23 VIII; 31 VIII-2 IX;
12) kursuje 24-30 VIII;
13) kursuje 12 VI-23 VIII
od poniedziałku do soboty oraz 13VIII oprócz 15 VIII; 30 VIII-2 IX;
14) kursuje 24-26 VIII; 28-29 VIII;
15) kursuje 11 VI-6 VIII
w niedziele; 15 VIII; 20VIII;
16) kursuje 27 VIII;
17) kursuje od poniedziałku do piątku, oprócz
15-16 VI, 14-15VIII, 24-25 VIII, 28-29 VIII;
18) kursuje 24-25 VIII; 28-29 VIII;
19) kursuje 11 VI-20 VIII
w soboty i niedziele oraz 15-16VI, 14-15 VIII; 2 IX;
20) kursuje 26-27 VIII;

a) W terminie 21 - 29.08.2017 na odcinku
Lubań Śląski - Jelenia Góra wprowadzono komunikację zastępczą.

b) W terminie 07 - 11.08.2017 na odcinku Gryfów Śląski - Jelenia
Góra wprowadzono komunikację zastępczą.

c) W terminie 25 - 29.08.2017 na odcinkach
Zielona Góra - Bieniów oraz Lubań Śląski - Jelenia Góra
wprowadzono komunikację zastępczą

d) W terminie 24-29.08.2017 na odcinku
Zielona Góra - Bieniów wprowadzono komunikację zastępczą.

e) W terminie 25 - 30.08.2017 na odcinku
Bieniów - Zielona Góra wprowadzono komunikację zastępczą.

 

PR - Przewozy Regionalne - REGIO
 

Od 24 do 30 sierpnia przewidziano na odcinku Zielona Góra - Żary remont torów, w związku z tym wprowadza się zastępczą komunikację autobusową.

Rozkład ważny od 11.12.2016 do 11.03.2017 r.

Godzina przyjazdu Kierunek Godzina odjazdu
17:00a   18:50b Jelenia Góra 8:25
10:54   17:00a  18:50b  Węgliniec 8:25  14:31a 16:29
10:54  17:00a  18:50b Zgorzelec 8:25   16:29
8:25  14:3116:28  19:33c  22:35d  Zielona Góra   5:35  8:53a 10:55  17:01b  18:51c
5:35  8:57d Żagań   19:33a   22:36d
5:35  8:5710:54   17:00a  18:50b Żary 8:25  14:3116:29  19:33a  22:36d

Legenda:
a - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz 26.12, 6.01
b - kursuje od poniedziałku do niedzieli oraz 25.12 oprócz 26.12
c - kursuje 11-18.12 w niedziele oraz 25.12; 1.01-6.03 w niedziele
d - kursuje soboty i niedziele oraz 26.12, 6.01


PR - Przewozy Regionalne - REGIO
 

W nowym rozkładzie brak połączenia z Görlitz w Niemczech.
Koleje Dolnośląskie zrezygnowały z obsługi linii Węgliniec - Bieniów - Zielona Góra.

 

 

Tabela 356
Zielona Góra - Węgliniec

  Zielona Góra - Bieniów - Żary

Rozkład ważny od 11.12.2016 r.

km

Informacja o pociągu

PR-R
WINNICA
76443
76442
 
PR-R

76365
76364
 
PR-R

76319
76318
 
PR-R

 77373
77372
 
PR-R

77375
77374
 
  a   a b
0

Zielona Góra

7.41 13.47 15.44 18.49 21.51
11,137

Buchałów

7.52 13.58 15.55 19.00 22.01
16,497

Letnica

7.58 14.04 16.01 19.05 22.07
18,778 Koźla Kożuchowska 8.01 14.07 16.04 19.09 22.11
23,632 Bogaczów 8.06 14.13 16.10 19.14 22.17
27,576 Nowogród Bobrzański 8:10 14.17 16.14 19.18 22.21
29,854 Nowogród Osiedle 8.14 14.20 16.18 19.22 22.25
40,630 Bieniów 8.24 14.31 16.28 19.32 22.35
45,751 Lubanice 8.30 14.36 16.34 19.37 22.41
53,326 Żary 8.39 14.46 16.44 19.47 22.51
 
Żary o 8.40 14.46 16.44 19.47 22.56
Żagań p > > > 19.59 23.08
Węgliniec p 9.33 15.41 17.39 - -
o 9.45 - 17.44 - -
Zgorzelec miasto p 10.05 - 18.06 - -
Zgorzelec p 10.08 - 18.10    
Jelenia Góra p 11.56 - - - -

a - kursuje od poniedziałku do piątku, oprócz 26.12.2016, 06.01.2017, 17.04.2017,
b - kursuje w soboty i niedziele oraz 26.12.2017, 06.01.2016, 17.04.2017

 

Tabela 356
Węgliniec - Zielona Góra

  Żary - Bieniów - Zielona Góra

Jelenia Góra o - >   13.07
Zgorzelec Miasto o - > 9.12 15.11
Węgliniec p - > 9.35 15.34
o - > 9.41 15.46
Żagań o 5.03 8.23 > >
Żary p 5.14 8.37 10.35 16.36
 

km

Informacja o pociągu

PR-R

77141
77140
 
PR-R

77143
77142
 
PR-R

67304
67305
 
PR-R

67300
67301
 
  a   a
40,906 Żary 5.15 8.42 10.40 16.46
48,481 Lubanice 5.25 8.51 10.49 16.55
53,602 Bieniów 5.30 8.57 10.55 17.01
64,378 Nowogród Osiedle 5.41 9.07 11.05 17.11
66,656 Nowogród Bobrzański 5.44 9.11 11.09 17.15
70,600 Bogaczów 5.48 9.15 11.13 17.19
75,454 Koźla Kożuchowska 5.54 9.21 11.18 17.25
77,735 Letnica 5.57 9.24 11.21 17.27
83,095 Buchałów 6.02 9.30 11.27 17.33
94,232 Zielona Góra 6.13 9.42 11.40 17.44

a - kursuje od poniedziałku do piątku, oprócz 26.12.2016, 06.01.2017, 17.04.2017
b - kursuje od poniedziałku do soboty oraz 25.12.2016, 16.04.2017, 30.04.2017

 

 

mk

Źródło: Internetowy rozkład jazdy, przystankowe rozkłady jazdy.

O kolei w Bieniowie
Historia kolej w Bieniowie

Archiwalne rozkłady jazdy
Strona główna