Piekarnia  

           Piekarnia znajdywała się w centrum wsi. Przed wojną, w tym budynku mieściła piekarnia Franza Sandera, tuż za tym budynkiem, znajdowała się jeszcze jedna piekarnia, Hermanna Volanda. Niestety ten budynek się nie zachował.

Po wojnie chleb wypiekali niemieccy piekarze a pierwszym kierownikiem został Feliks Nowak, był on szwagrem Wójta Bieniowa - Zydorowcza. Feliks Nowak był też, w tym czasie nauczycielem śpiewu. Za chleb początkowo nie trzeba było płacić, wydawano go na kartki.
W 1947 r. z Bieniowa wyjeżdżają Niemcy, nie ma fachowców do pieczenia chleba, piekarnia zostaje zamknięta.
W 1948 r. do naszej miejscowości przyjeżdża Jan Olejnik z rodziną i przejmuje piekarnię. Prowadzi prywatną piekarnię do około 1953 r., gdy ta zostaje przejęta przez Gminną Spółdzielnię "Samopomoc Chłopska".

Pan Olejnik zostaje kierownikiem, później obowiązki przejmuje Jan Jankowski a na koniec Józef Ostroga. W piekarni pracowali między innymi: Janusz Kozubski, Kazimierz Ostrowski, Józef Bronakowski i Leon Buczyński. Wypiekany chleb, jeszcze ciepły, trafiał bezpośrednio do sklepu.

Ostatecznie piekarnię zamknięto na przełomie lat 1971/1972.

W 1973 r. budynek po piekarni, przejmuje Biblioteka.
 


Przedwojenna piekarnia Franza Sandera

Ok. 1948 r. - pan Olejnik z rodzoną.

Ok. 1949 - rodzina Olejników.

1950 r. - ślub p. Kochanowskich, w tle piekarnia.

Ok. 1955 r.- Boże Ciało, w tle piekarnia Gminnej Spółdzielni.

Ok. 1970 r. - Piekarnia Bieniów nr 3

Józef Ostroga.

Wypiek chleba.

J. Kozubski, K. Ostrowski, J. Bronakowski i M. Ostroga.

Józef Ostroga.

Ok. 1970 r. - chleb dostarczano bezpośrednio do sklepu.

2008 r. - obecnie budynek biblioteki.

 

 

Podziękowanie dla państwa Kochanowskich i Ostrogów za udostępnienie zdjęć ze swoich archiwów.

 

mk

 


Strona główna