Archeologia w Bieniowie i Biedrzychowicach Dolnych:
Przeszłość i Przyszłość.

 

4 kwietnia 2014 roku w świetlicy wiejskiej w Bieniowie odbyła się konferencja: "Archeologia w Bieniowie i Biedrzychowicach Dolnych: Przeszłość i Przyszłość".
Podczas konferencji poruszono kilka kwestii. Anna Jaskulska ze Stowarzyszenia Razem przedstawiła: "Rys archeologiczny Bieniowa i okolic". Julia Orlicka - Jasnoch z Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy ukazała: "Skarb brązownika z Bieszkowa, gm. Jasień". Mikołaj Kostyrko i Kornelia Kajda z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu omówili: "Projekt archeologia zaangażowana: społeczeństwo - przeszłość - teledetekcja".
Po krótkiej przerwie kawowej, Kornelia Kajda przedstawiła: "Czym jest dla nas dziedzictwo i co wiemy o archeologii i archeologach? - analiza badań ankietowych i wywiadów z mieszkańcami Biedrzychowic Dolnych i Bieniowa" a Mikołaj Kostyrko - "Nieinwazyjne metody badawcze w archeologii".
Na koniec odbyła się krótka dyskusja i konferencję zakończono.

Podczas spotkania przedstawiono zdjęcia grodu, wykonane metodą lotniczego skaningu laserowego (LIDAR). Jest to nowoczesna i bardzo dokładna technologia uzyskania informacji o rzeźbie terenu, szczególnie przydatna w terenie leśnym.


Zdjęcie od str. północnej - od Szyszyny.

Zdjęcie od str. południowej - od szosy.


Gospodarzami konferencji byli: Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi "Razem" w Bieniowie.

mk

Wyniki badań archeologicznych grodziska z maja 2013 r.

 

foto:mk

Grodzisko w Bieniowie

 

Strona główna