65-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieniowie

           Obchody 65-lecia OSP Bieniów rozpoczęły się uroczystą Mszą Św., w której uczestniczyły poczty sztandarowe z Bieniowa, Lubanic, Marszowa, Mirostowic Dolnych, Sieniawy Żarskiej i Złotnika, a także prezesi poszczególnych jednostek, przedstawiciele powiatowej straży pożarnej, gminne i powiatowe władze samorządowe, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Bieniowa i okolic.

Po nabożeństwie zaproszeni goście przeszli do świetlicy wiejskiej, gdzie odbył się dalszy ciąg uroczystości.
Po oficjalnych powitaniach, nastał czas podziękowań skierowanych do osób, które współpracują i pomagają naszej straży a następnie pani Prezes przyjęła życzenia i gratulacje od przybyłych.
W czasie spotkania mogliśmy zobaczyć pokaz multimedialny o historii i działaniach Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieniowie.

Na zakończenie nastał czas zabawy i biesiadowania.


mk

 

foto: mk

 

 


 

Strona główna